Næstved 800 års jubilæum i 1935

F8

stum, sort/hvid, 16mm

Produceret af: Kongsbak & Cohn

Filmen starter med opbygningen af udstillingsbyen. 8 herolder ankommer til Hjultorv, blæser signalhorn.
Byrådet er samlet på rådhustrappen, A. M. Kristensen, borgmester, holder tale. Peder Bodilsens mindebrønd afsløres. Th. Stauning, statsminister, ses på Trappen. Chr.X og dronning Alexandrine ankommer i bil. Kongen hilser på distriktets sognefogeder og veteraner fra 1864. Kong Christian X med følge på udstillingen Den hvide By. Kugleposten ankommer og kører igen. Jubilæumsdyrskue. Dyrene bliver bedømt. Køreopvisning. Frokost og taler i teltet.

Reklamer