Glimt fra Fensmark 1943

F 140
8mm, sort/hvid, stum
Optaget af: Johannes Andersen

Vi er i Fensmark og året er 1943. Vi ser byens forskellige erhverv, forretninger, håndværk og aktiviteter i en hurtig gennemgang.

00:00 Glaskroen, sydfacaden
00:18 Gartner Kaj V.Madsens forretning Holmegaardsvej 1b
00:27 Gartner K.V.Madsens forretning, ukendt ekspeditrice.
00:37 Drivhuset Holmegaardsvej 1b
00:44 Ukendt person modtager ny radio af radioforhandler og glassliber August Hansen
01:04 Mælk og brødforhandler sælger mælk fra hestetrukken vogn
01:11 Mælk og brødforhandler Hans Christoffer Hansen, Villavej 1 (senere ændret til nr. 25) ved sin hestetrukne vogn.
01:22 Optagelser fra Holsted mejeri.
01:25 Mælk tappes på flasker, Holsted Mejeri.
01:44 Smør pakkes på Holsted Mejeri.
01:58 Fensmark Smedje, Stenskovvej 3, Alfred Larsen, med kasket, Frederik Larsen, barhovedet eller med hat, smeder på ambolt.
02:19 Smed Frederik Larsen lapper cykel.
02:40 Josepha Jensen (f. Christiansen) ekspederer i Trikotageforretningen, ejer skræddermester V. Nyboe-Frederiksen Holmegaardsvej 35.
03:09 Ukendt person telefonerer.
03:16 Vognmand Gunnar Nielsen, Holmegaardsvej 63, fyrer op i gasgenerator.
03:44 Lastbil med gasgenerator kører forbi Brøns hansens købmandsforretning Holmegaardsvej 80.
03:56 Gæs lukkes ud på græs og jages rundt hos fjerkræavler Hans George Skovdal Jensen, Møllevej.
04:19 Fjerkræavler Hans George Skovdal Jensen, Møllevej (f. 14.11.1982) med en gås i armene.
04:23 Lastbil med gasgenerator vaskes, ejer Vognmand Jens Jensen, Holmegaadsvej 64.
04:50 Vognmand Jens jensen, Holmegaardsvej 64, kører sin rutebil.
04:57 Konstruktør Hans P. Hansen, Fensmark Skov, ved tegning af Aldersrenteboligen, Holmegaadsvej 43.
05:53 Aldersrenteboligen Holmegaadsvej 43 under opførelse.
05:41 Lamper og radioer udstillet, måske hos cykelsmed og sognerådsformand Alfred Christiansen.
06:08 Lampefod sprøjtmales, muligvis af Børge Jensen
06:29 Cykelhjul repareres, muligvis af Børge Jensen
06:38 Hos slagtermester og kreaturhandler Valter Jensen, Bækgårdsvej 12
07:11 Ukendt sadelmager syr i hånden, på maskine og en lænestol
07:31 Hos slagtermester Anton Larsen, Kalkerupvej 6
07:56 Fodboldkamp på banen ved glasværket. i baggrunden Den gamle vej.
08:04 Drengegymnaster; Svend Aage Bo Christensen, Fensmark Skov, står yderst til højre men de øvrige er ukendte.
08:10 Herregymnaster; Peter Ulriksen står for midten og Børge Hansen, Møllevej, til højre.
08:16 Pigegymnaster; Tove Inge Hansen ( datter af Mælkehandler Hans C. Hansen) står yderst til venstre, Birthe Hansen for midten og Grete Møller, Kalkerupvej yderst til højre.
08:21 Kvindegymnaster; Mona Else Hansen (datter af mælkehandler Hans C. Hansen) står yderst til venstre og Josepha Christiansen yderst til højre.
08:26 Badmintonspiller Ulla Christiansen (datter af frisør Viggo Christiansen), Holmegaardsvej 62.
08:35 Folkedansere.
08:42 Peter Ulriksen med fane, måske i Fensmark skole.
08.47 Drengeboksere

Reklamer

Børnehjælpsdagen i Næstved 1949

F 46
16mm, sort/hvid, stum
Optaget af: Johannes Andersen
Optog på børnehjælpsdagen i 1949. Optoget starter med opstilling ved Trolden. På ladet af lastvogne ses figurer fra H.C.Andersens eventyr, bla. Tommelise, Ole Lukøje, Kejserens nye klæder, Hyrdinden og Skorstenfejeren, Svinedrengen mm. Vi ser paraden køre op Teatergade, på Ringstedgade og til sidst på Axeltorv. Filmen slutter med en omgang skakspil på plænen på Munkebakken med levende brikker.

Fensmarkfilmen 1941

F 32

16 mm, sort/hvid, musik/speak

Optaget af Victor Søndergaard-Andersen

Man besøger landsbyen med gadekær, alderdomshjem, kirke, Trollegaven, præstegården, byens gader og veje, forskolen, forsamlingshuset, hovedskolen. Tørvegravning i Holmegårdsmose. Idrætslivet, indmarch på sportspladsen, boksning og fodbold. Billeder af kendte borgere. Rundtur på Holmegård med glimt af bedriften.

Appenæs-Vejløfilmen 1944

F 37

16 mm, sort/hvid, stum

Optaget af Victor Søndergaard Andersen
Filmen starter i Appenæs, hvor man følger livet i byen med besøg hos fiskerne, brugsen, håndværkerne og skolen. Derfra går turen forbi Karetmagerens hus over broen til Gavnø. Man ser omgivelserne, blomsterne i parken og avlsgården. Derefter Vejlø med besøg ved smedien, på sportspladsen.

Besættelsen og Befrielsen i Næstved 1944-1945

F 80
16 mm, sort/hvid, stum
Optaget af Johannes Andersen

00.05 Folk ved rådhuset og opkørslen til Amtsgården, samt ved posthuset, stationen og Jernbanegade.
00.33 Havnen i Næstved. Stor brand efter sabotage den 12. marts 1944, hvor olietanke på havnen blev saboteret og antændte flere brande i nærheden.
02.10 Hjultorvet. Modstandsbevægelsen ankommer til arresthuset den 7. maj 1945. Personbil med MB blåhvide flag.
02.47 Tyske soldater på betonvejen filmet fra toget ved Storstrømsbroen. Tyske soldater holder hvil på mark på Masnedø.
2.58 Ramsherred. Modstandsbevægelsen marcherer.
03.09 Englændere skriver autografer. Børn leger modstandsbevægelsen. Ambulance fra CBU-kolonnen. Jeep med påhængsvogn forlader rådhuset. Tre engelske køretøjer kører gennem Næstved. Scenen er fra de første englænderes ankomst den 9. til 13. maj 1945.
04.10 Materiale og sække læsses på lastbil.
04.25 Næstved Station. Lazerattog på baneterænnet. Modstandsbevægelsen med tyske sårede.
04.50 Teatergade. Tysk lastvogn med tyske ubevæbnede soldater.
04.58 Arresthuset. Uniformede røde kors-kvinder.
05.01 Begravelsesoptog den 8. maj 1945.
05.40 Sct. Peders kirke. Otto Jacobsens begravelse den 13. maj 1945.
06.07 Parade på GHR-kasernen den 13. maj 1945 med flaghejsning, tale ved borgmester Calum og forbidefilering ved mindestenen.