Næstved Roklub – Bådehusfilm fra 1939

F 88
16mm, sort/hvid, stum

Filmen omhandler en tiltrængt fornyelse af Næstved Roklubs gamle bådehus fra 1903. De mange nye medlemmer mangler omklædnings- og badefaciliteter for mænd og kvinder.

Roklubben fik ny adresse, på Kanalvej 18, da den nye havn blev anlagt i 1935-1938. I 1939 anskaffede roklubben et aflagt og brandskadet bådehus fra den københavnske Danske Studenters Roklub. Huset opføres på den nye grund, til­passet af arkitekt Urban Hansen-Reistrup. Det nye klub- og bådehus indvies den 30. juli 1939.

Filmen har mange klip fra indvielsen og dagligdagen i det nye klubhus, men den viser også, på udmærket vis, Næstved havn og Susåen i sidste halvdel af 1930’erne.

Reklamer

Næstveds 800 års jubilæum i 1935

F8

Stumfilm, sort/hvid, 16mm

Produceret af: Kongsbak & Cohn

Filmen starter med opbygningen af udstillingsbyen. 8 herolder ankommer til Hjultorv, blæser signalhorn.
Byrådet er samlet på rådhustrappen, A. M. Kristensen, borgmester, holder tale. Peder Bodilsens mindebrønd afsløres. Th. Stauning, statsminister, ses på Trappen. Chr.X og dronning Alexandrine ankommer i bil. Kongen hilser på distriktets sognefogeder og veteraner fra 1864. Kong Christian X med følge på udstillingen Den hvide By. Kugleposten ankommer og kører igen. Jubilæumsdyrskue. Dyrene bliver bedømt. Køreopvisning. Frokost og taler i teltet.

Rundskuerne i Næstved

F 81

16 mm, sort/hvid, stum

Optaget af Johannes Andersen, Seri-Foto, Næstved

Filmklip fra rundskuerne i Næstved i 1929 og 38
Rundskuerne var datidens store folkelige byfester, der spændte bredt med store karnevalslignende optog, underholdning, salgsudstillinger og demonstrationer af både offentlige og private institutioners kapaciteter; f.eks. ved Falcks Redningskorps.

Rundskue i Næstved i årene 1929 og 38
Den første del er fra skuet i 1929. Det viser et karnevalslignende optog bestående af ”Sultanen med sine haremsdamer og dansende kvinder” som bevæger sig fra markedspladsen ud i byen.

Det næste klip viser glimt fra Rundskuet i 1938. Der indledes med salget af ”Rundskuehæfterne”, der udgjorde en betydelig del af det økonomiske grundlag for skuernes afholdelse. Som oftest – også i 1938 – var hovedpræmien en bil, men der var mange andre præmier, som doneredes af byens erhvervsdrivende.
”Byen vækkes” af blæseorkester, som går ad Ringstedgade til Axeltorv. Langt klip fra katastrofeøvelsen på havnen med Zonens og Falcks redningskorps.

9:16 minutter inde i filmen vises fine billeder af den nedrevne ”Industribygning”, hvor Kobberhjørnet ligger i dag. Bygningen danner ramme om en stor og velbesøgt Rundskueudstilling.

Til sidst vises klip fra karnevalsoptogets march fra Grønnegades Kaserne og hen over Axeltorv, hvorfra der vises fine billeder af torvet, som det så ud i august 1938.

Kong Christian 10. på Grønnegades Kaserne

F 4
16 mm, sort/hvid, stum

Kong Christian 10. kom ofte på kasernen, og han var der bl.a. den 7. marts 1930 og den 19. april 1934. Ud fra de oplysninger, der indtil videre er fundet, har det ikke været muligt at datere filmen præcist. Kongens bil, Krone 1, er en Custom Cadillac serie 355, fra 1930.

1 0.00.00 Chr.X besøg på Grønnegade kaserne.. Chr. X ankommer til Grønnegade Kaserne,
2 0.00.00 Fægtesalsbygningen ses i baggrunden
3 0.00.00 Gammel ridehus ses i baggrund
4 0.00.13 Chr. X bydes velkommen til Grønnegade Kaserne, personer ukendte.
5 0.00.21 Ryttere til hest, på linie, Høje Kaserne
6 0.00.33 Spring over forhindring på hest
7 0.00.48 Chr. X hilser på soldaterne, Grønnegade Kaserne
8 0.00.50 Soldaterne hilser på Chr. X med deres sabler
9 0.00.57 Fægteøvelse på lav-ridebane
10 0.01.25 Demonstration af rekylgevær med trefod, årgang 1930
12 0.01.39 Fægteøvelse med bajonet på lav-ridebane, Ridestalden i baggrunden
13 0.01.57 Chr. X tager afsked ved Nye Ridehus, personer ukendte

Næstved Tidende 1932

F 171

16 mm, sort/hvid, stum
Optaget af: ukendt

Facaden på Næstved Tidende, Kontorpersonale i arbejde. To nærbilleder af grundlæggeren.
Omstillingsbord med telefonpasser. den store maskine trykker aviser. Arbejder fremstiller bogstaver / typer. Blyforme passes til. Bly hældes på. Forme sættes på plads. Avisen kører. Aviser udddeles til budene. Folk kommer og læser avisen i Udhængsskabe.