Dyrskuepladsen og div. fabrikker i Næstved ca. 1935

F 160

16mm, sort/hvid, stum

Optaget af: Johannes Andersen

Del 1
“Næstveds frodige Opland er med til at præge Byen”, står der i mellemteksten inden vi skifter til dyrskuepladsen. Vi ser landmænd spise i telt og orkester spille. Udstillede dyr. Landmænd bedømmer dyr. Opvisning med hestekøretøjer.

Del 2
Klip fra forskellige fabrikker i Næstved: Kähler, Maglemølle Papirfabrik, Krydsfinerfabrikken og Maskinfabrik

Reklamer

Dyr sendt til sommergræsning på Dybsø i 1950

F47

16mm, sort/hvid, stum

Optaget af: Morten Larsen

Hvert år i maj bragtes heste og ungkreaturer over til Dybsø, for at de frit kunne gå og græsse hele sommeren. Overførelsen skete fra Svinø strand, hvor dyrene svømmer efter en båd over den smalle, men rivende strøm.

Vester Egesborg og Vildtbanehøj

F 332

16mm, farve, stum

Private optagelser fra Morten Larsen, Bakkegården, Vester Egesborg, og senere Vildtbanehøj, Vordingborg Landevej.

Morten Larsen var født 23.07. 1899, i Grængebjerghus, Bøgelunde. Han var søn af Skovfoged Jørgen Larsen og Karen Marie Elisabeth. Morten var gift med Ingrid Larsen, født 05.07. 1905, død 24.01. 1947. Mortens børn, som kan ses i filmen, er Bente, født ca. 1935, og Flemming, født 1937. Morten Larsen købte i 1929 Bakkegården, Terslev. Han forpagtede gården ud i 1945 og flyttede til Vildtbanehøj, Vordingborg Landevej 33.

Filmens sekvensbeskrivelse:
Flemming og Bente i haven ved Bakkegården, ca. 1940.
Flemming, Bente og et par hakker roer.
Børn i haven, Bakkegården
Traktor med gasgenerator trækker selvbinderen. Traktoren lånt af maskinfabrikant H.F. Nielsen, Haslev.
Flemming og Bente læsser neg på hestetrukken vogn.

Flemming Larsens konfirmation, Lundby Kirke, ca. 1951
Flemming L. og søsteren Ingrid, Vildtbanehøj.
Bedstefaderen ser en gave, en luftbøsse.
Vildtbanehøj: haven, udsigt.
Hunde i trillebør. Morten Larsen leger med sine hunde.
Bente Larsens bryllup med Bent Jørgensen. (Lundby Kirke?)
Forsøgsmøllen ved Vester Egesborg/Dybsø Fjord.
Møllen blev rejst 1950 af SEAS og ingeniør Johannes Juul.
Morten Larsen passede til tider møllen, som blev lukket 1962

Fjerkræfilmen 1942

F 33

16 mm, sort/hvid, stum

Optaget af Victor Søndergaard Andersen

Besøg hos forskellige fjerkræavlere i området.
Besøg hos fjerkræavlere, bl.a.:
Rasmus Andersen, Maglebjerggård, Vridsløsevej 41, Vridsløse. Havde hvide italienere og var interesseret i oldenborgheste. Præsenterer hingsted Grandus

Bernhard Hansen, Vridsløsevej 17, Vridsløse.
Var en årrække medlem af Fensmark-Rislev Sogneråd.

Rasmus Rasmussen, Flintebjerggård, Flintebjerg pr. Nr. Tvede.
Rasmus Rasmussen medlem af Radiorådet 1938 – 1950.

Besøg på Næstved Dyrskue 1942, hvor der vises fjerkræ, kaniner, heste, køer m.v.

Besøg hos fjerkræavler E. Christiansen, Næstved.

Portner Henriksen, Østervej 7. Portner i Wittes Stiftelse.

Maskinbygger Carlo Madsen, Guderup.

Besøg hos fjerkræavler E. Hansen, Ringstedgade med efterfølgende besøg på hans mineralvandsfabrik. Ringstedgade 150A

Den lokale ægsamler i funktion.

Besøg hos Fyns Æg-eksport, Farimagsvej 16

Næstved Æg-eksport, Nordre Farimagsvej 13

Besøg hos købmand Wilh. Smith, Ringstedgade/Farimagsvej

Næstved Hønsefoderfabrik, Kornbakken, v/ fabr. Nielsen.
(Brændte i 1960´erne)

En torvedag i Næstved.

En fjerkræavler aflægger besøg i Næstved Diskontobank, Axeltorv.

Fjerkræslagteriet i Ringsted med glimt fra byen.